Västnyland

Odiliagruppen 

träffas varje onsdag kl 19.00 med början i september. Vi har intensiva samtal och försöker bilda förståelse för händelser förr, nu och i framtiden utgående från Rudolf Steiners texter. Vi träffas i Mikaelskolan. Välkomna! Kontaktperson Anneli Graeffe 045 6305538

Den fria konstgruppen Merkurius

som övar eurytmi och sång samlas i Karis på onsdagar kl. 18.00.
Kontaktperson Eva Dahlström tel. 0405261496.

Årstidsfärger och årstidsfester

En studiegrupp som behandlar årsloppet och dess rytm är under planering. Plats: Solgården Aurinkotarha i Karis. Närmare information i ett senare skede på adressen https://antropos.sallskapet.fi/vastnyland/. Kontaktperson Eva Dahlström tel. 0405261496.

Fria högskolan för andevetenskap

Söndagar kl 17.00.

Sö. 18.8, 22.9, 27.10, 17.11, 15.12.

Kontaktpersoner:
Laura  Aarnio-Friman, tfn. 044 5030165, Leena  Westergrén, tfn. 040 5112062.

Antroposofiska  initiativ

Alfa Omega Raseborg rf. Planerna för AO-Rikullen, den ekologiska boendegemenskapen för äldre med ansluten barnträdgård och kulturhus framskrider. Äldreboendet planeras på området invid Rikullen, bakom Mikaelskolan på Västerby gård i Ekenäs. Detaljplanen räknas vara färdig under år 2019. Under året ordnas presentationer av bostäderna och planeringen av området. Nu är det dags att komma med i den fortsatta planeringen. Välkommen att ta kontakt!

Utbildningssamarbete med Alfa Omega och Äldrevården i Raseborg.
Seminariet Att möta döden ordnades senaste höst. Seminariet var främst riktat till personalen inom stadens äldrevård. Ca 120 personer tog del av utbildningen. Nästa års satsning har planerats: Att möta den minnessjuka. Kontaktperson Alfa Omega Raseborg (AOR) Virve Weckström tel. 0400 127174

Barnträdgårdar och skolor

Solgården Aurinkotarha Föreståndare: Eva Dahlström Tvåspråkigt steinerpedagogiskt daghem i Karis. Tfn: 045 78764430 Epost: solgarden.aurinkotarha@gmail.com Hemsida: www.solgardenaurinkotarha.fi

Rosengården Föreståndare: Monica Boström En förskolegrupp, Lingon- och Hallongrupp samt smårosorna. Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061A 10660 Ekenäs. Tfn: 044 2085112 Hemsida: www.rosengarden.fi

Mikaelskolan, Rudolf Steinerskola i Västnyland Rektor: Monica Boström Adress: Västerbygård, Hangövägen 2061 A, 10660 Ekenäs Tfn: 044 2790964 Epost: kansli@mikaelskolan.fi, Hemsida: www.mikaelskolan

Utbildningar

Stella Nova, Svenskspråkig Steinerpedagogisk utbildning. Den 2 ½-åriga kursen, som inleddes i januari 2018, handlar om deltidsstudier i Steinerpedagogik och den antroposofiska människobilden. Seminariet är svenskspråkigt. Utbildningen ger 60 studiepoäng och motsvarar det första året, Yleisopintovuosi, vid den steinerpedagogiska lärarutbildningen vid Snellman-korkeakoulu. Utbildningen godkänns vid alla steinerpedagogiska läroanstalter i Norden, vilket innebär att man kan fortsätta sin utbildning i andra nordiska länder. Grundskollärare får steinerlärarbehörighet genom Stella Nova-seminariet. Mera information ger Göran Kurtén, tfn 040 751 7137, stella.nova@hotmail.com
Broschyr med information: https://antropos.sallskapet.fi/wp-content/uploads/stella-nova-broschyr-utskrift-1-1.pdf