Stiftelsen för Antroposofiskt arbete i Svenskfinland

ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att främja antroposofisk verksamhet bland företrädesvis den svenskspråkiga befolkningen i Finland.

Stiftelsen förverkligar sitt ändamål i form av stipendier och resebidrag till personer och till organisationer som arbetar med antroposofiskt arbete eller med antroposofisk anknytning.  T.ex. inom konstnärlig, pedagogisk, vetenskaplig, social och praktisk verksamhet eller annan art enligt de av Rudolf Steiner angivna andevetenskapliga riktlinjerna. Vi gläds åt nya goda initiativ.

De senaste 3 åren har Stiftelsen kunnat årligen stöda olika projekt för ca. 5.000 – 8.000 euro.

Under år 2023 understöds speciellt även verksamhet som riktar sig till ungdomar, bland annat resebidrag.

[hr]

ANSÖKAN

En fritt formulerad ansökan med en preliminär budget hur sökanden kommer att förverkliga och finansiera sitt projekt skickas till styrelsen.

Ansökningstiden är inom september månad.

Beslut om inkomna ansökningar fattas på styrelsens höstmöte i oktober.

Mottagare av utdelning i form av stipendium eller bidrag till verksamhet skall alltid lämna skriftlig återrapportering med redogörelse över hur utdelningen använts för ändamålet.

[hr]

KONTAKTUPPGIFTER

Ansökningar skickas elektroniskt till adressen:

Antropos.Stiftelsen(at)gmail.com

eller brevledes till:

Stiftelsen för Antroposofiskt arbete i Svenskfinland

c/o MikaelFriman

Illervägen 6

10620 Ekenäs

Rulla till toppen