Antroposofi

Vi söker ett djupare förhållande till vår omgivning, till världen, till andra människor, till oss själva, vårt öde och existens – med hjälp av den antroposofiska kunskapsvägen.

Hur hänger min egen utveckling ihop med den yttre utvecklingen?
Hur skapar vi en kultur, som bär in i framtiden?
Hur tar vi ansvar för natur och miljö?
Kan vi genom ett konstnärligt, kreativt förhållningsätt utveckla livskonst i vår vardag?

Rulla till toppen