Åland

Studiegrupper

Den antroposofiska studiecirkeln kommer att sammaträda från september 2019 till 2020 maj i Mariehamn med början den sjunde september, en gång per månad. Tillfällena är avsedda för medlemmar i Antroposofiska Sällskapet samt personer som redan har insikt i antroposofin.

Eurytmigruppen möts också gång per månad. Kontaktperson för grupperna är Raili Hake tel. 0408346465

After Image. Sommaren 2020 planeras åter en After Image meditationsretreat på Kimitoön. Mer info kan läsas på Sällskapets nätsida  www.antropos@sallskapet.fi under våren.

Barnträdgård

Waldorfbarnträdgården Regnbågen. Föreståndare Lotta Jakobsson tel. dagtid: 0457 3448 299 mail: kansli@waldorf.ax.
Information om hela årets händelser finns på www.waldorf.ax

Antroposofiska initiativ: Terapi och hälsovård

Cairos & Cronos på Åland arbetar med antroposofiska konst- och eurytmiterapier inom olika områden. För ungdomar speciellt hälsofrämjande och preventiva former. För tillfrisknande individer inom rehabilitering och i den kurativa vården enligt läkarremiss. Den palliativa och terminala konstterapin på åldringshem och bland människor i hemmen och genom tredje sektorns föreningar.  Kontaktperson M-S Wetterhoff tel: 0405240080

Vård i Livet r.f. www.vardilivet.ax Föreningens 20 års jubileum firas med bokrelease den 22.11. i Alandicas Auditoriet. Fest talare är professor, författare Peter Strang från Stockholms sjukhem. Raili Hake berättar om boken Vård i Livet- Vård inför döden. Boken är till salu i samband med kaffestunden. Mer information: Raili Hake 0408346465, raili.hake@vardilivet.ax