Åland

Studiegrupper

Den antroposofiska studiecirkeln kommer att sammaträda från september 2019 till 2020 maj i Mariehamn med början den sjunde september, en gång per månad. Temat är Mikae . Tillfällena är avsedda för medlemmar i Antroposofiska Sällskapet samt personer som redan har insikt i antroposofin.

Eurytmigruppen möts också gång per månad. Kontaktperson för grupperna är Raili Hake tel. 0408346465

After Image. Sommaren 2020 planeras åter en After Image meditationsretreat på Kimitoön. Mer info kan läsas på Sällskapets nätsida  www.antropos@sallskapet.fi under våren.

[hr]

Barnträdgård

Under våren 2020 kommer vi på Barnträdgården Regnbågen ha vändagsmaskerad och påskfirande med ägg-gömmor och sagan om påskharen.
Vi kommer även att hålla två föräldrautbildningstillfällen varav ett är planerat att handla om fördjupning kring den antroposofiska synen på maten vi serverar barnen. Vi avslutar terminen torsdagen innan midsommaraftonen med ringlekar och midsommarfest. Vi planerar fortsätta utvecklingen av köksträdgården och barnends deltagande i odling och skörd. Till sommaren söker vi en barnträdgårdslärare för tillsvidareanställning, vi söker någon med waldorfpedagogisk utbildning som vill bli en del av vårt kollegium – intresserade kan maila kansli@waldorf.ax.

Waldorfbarnträdgården Regnbågen. Föreståndare Lotta Jakobsson tel. dagtid: 0457 3448 299 mail: kansli@waldorf.ax.
Information om hela årets händelser finns på www.waldorf.ax

[hr]

Antroposofiska initiativ: Terapi och hälsovård

Cairos & Cronos på Åland arbetar med antroposofiska konst- och eurytmiterapier inom olika områden. För ungdomar speciellt hälsofrämjande och preventiva former. För tillfrisknande individer inom rehabilitering och i den kurativa vården enligt läkarremiss. Den palliativa och terminala konstterapin på åldringshem och bland människor i hemmen och genom tredje sektorns föreningar.  Kontaktperson M-S Wetterhoff tel: 0405240080

Vård i Livet r.f. www.vardilivet.ax

Förening Vård i Livets styrelse flyttar hela fortbildningsverksamheten till Brändö för år 2020. Fortbildningar ordnas för åldringsvårdspersonal med föreläsningar inom demens och inom palliativ vård.

Boken” Vård i livet och döden “ säljs på Åland i Mariehamns bokhandel och via Föreningen.
Mer information fås från Raili Hake 0408346465, raili.hake@vardilivet.ax

Rulla till toppen