Länkar

Antroposofi i Norden:                      https://nordenantroposofi.com/

Suomen Antroposofinen Liitto:    http://antropos.fi/

Goetheanum:                                     https://www.goetheanum.org/

Nordiske antroposofisk samvirke:  (5) Hva antroposofer skriver iblant – Nordisk Antroposofisk Samvirke | Facebook

Antroposofisk forskning:               https://www.antroposofi.nu/forskning/

[hr]

Pedagogik i Finland

Steinerkasvatuksen liitto

[hr]

Antroposofisk medicin

antroposofinenlaaketiede.fi (Finland)

https://www.antroposofiskmedicin.nu/(Sverige)

[hr]

Terapier

http://www.icaat-medsektion.net/en/home/

http://www.vardilivet.ax/  (Åland)

[hr]

Antroposofiska initiativ

Alfa Omega Raseborg

Vår målsättning är att i framtiden grunda ett ålderdomshem där det kulturella, konstnärliga och terapeutiska har en framträdande plats och där de boende har medbestämmanderätt och får leva i nära anknytning till barn, ungdomar och andra åldersgrupper. Viktigt är att omgivningen är vacker och stimulerande, med trädgård, ekologiska odlingar och gärna husdjur.

Alfa Omega Raseborg mottog 17.4.2018 ett meddelande att Nylands kulturfond utsett AORs planer att skapa ett nytt seniorboende i Raseborg till årets spetsprojekt och beviljat föreningen ett stipendium på 40 000 €. Kulturfonden mottog sammanlagt 1906 ansökningar. 141 av dem premierades, och Alfa Omega-initiativet utsågs till spetsprojekt.

Rulla till toppen