Händelsekalender

Händelser som varit

Antroposofiska Sällskapet i Finland – Suomen Antroposofinen Seura

100 år den 2.12.2023

https://antropos.sallskapet.fi/wp-content/uploads/Program.pdf


 


 

 


14.1.2023 Det Allmänna antroposofiska sällskapets historia.
Föredrag med Markku Maula kl. 14.00 i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A


 


20.11.       Allhelgonasammankomst kl 15.00, tillsammans med Juhlatoimikunta.
Helsingfors, Nylandsgatan 25 A


24.9.        Rudolf Steiners lidandes väg. Föredrag med Markku Maula kl. 15.00 i Helsingfors,                                 Nylandsgatan 25 A


Klicka på bilden för att öppna broschyren. Minns att förstora den i det nedre högra hörnet. Då går den bättre att läsa.
Tryck Esc för att återgå. 

Anmälningar till seminariet sker på adressen toimisto@antropos.fi
             Vid betalning till Suomen Antroposofinen Liitto används referensnumret 16010
Rumsbokning sker på adressen info@havsvidden.com
På Havsviddens hemsida meddelas att alla rum är reserverade. Minns då att rummen är reserverade för seminariedeltagare, dvs för just dig. Det går alltså bra för dig att boka rum trots meddelandet.
De rumspriser som står i broschyren gäller för seminariedeltagarna De priser Havsvidden har lagt ut på hemsidan gäller övriga gäster.


14.5         Kl. 15.00. Inledning och diskussion med Markku Maula om antroposofin i Finland med början i 1970-talet. Fortsättning från föredraget om Antroposofiska Sällskapet i Finland den 23.10.2021.

 

 

 

17.4.2022        Påskfest i Karis, tillsammans med Kristensamfundet. Människovigningens handling kl. 10.00, därefter Barnhandling och Påskträdgård. Efteråt servering och samvaro.

9.4.2022.          Antroposofiska Sällskapets årsmöte.

——————————————————————————————————-

 

 

[hr]

ALLHELGONASAMMANKOMST
på Nylandsgatan 25 A i Helsingfors den 6.11.2021 kl. 15.00.
Vi minns de medlemmar som senaste år gått över gränsen till den andliga världen.
Lats Karlsson talar under rubriken ”De avlidna i vår närhet”.

Arrangörer är Antroposofiska Sällskapet i Finland och Juhlatoimikunta.

[hr]

HÖSTMÖTE

på Nylandsgatan 25 A i Helsingfors lördagen den 23.10.2021 kl.14.00. Föredrag av Markku Maula om

Antroposofiska Sällskapets historia i Finland

Diskussion efteråt. Föredraget hålls på finska. Översättning till svenska vid behov.

Arrangeras av Antroposofiska Sällskapet i Finland-Suomen antroposofinen seura rf.

[hr]

After Image – meditativ retreat
Ålands Jurmo 27.- 29.7. 2021

En inspirerande retreat 

Antroposofiska Sällskapets årliga retreat arrangerades åter i Ålands Jurmo, Brändö.

Sammanlagt fyra nätter vistades deltagarna i den historiska fiskarbyn Jurmo där de fastboende satsar på kulturlandskapsvård vid sidan om turismnäring. Vandrarhemmet där retreaten ägde rum befinner sig i byns före detta folkskola. Där pågick retreaten från tidigt på morgon till sent på kvällen.

Som fortttning till tidigare påbörjad växtbetraktelse i rölleka, bekantade vi oss med några av röllekans hälsofrämjande egenskaper och övade samt lärde oss hur röllekan kan användas i kurerande syfte i egenvård. Vi fick pröva på te, fotbad och omslag, med vila efteråt. Det var skönt och nyttigt med tanke på upprätthållandet av den egna motståndskraften.

Genom målning och i tematiska diskussioner kom vi till dagens värld och tidens metamorfos genom kosmiska rytmer. Hur vi idag kan bidra till framtiden och stödja vårt eget och andras välmående med rytm. Inte ‘låta tiden gå’ genom nätsurfing, hur man bygger upp en struktur i dagen, veckan och året.

En dags båtexkursion med en fiskebåt till ett ytterskär i Bottenhavet ingick i programmet. Där fick vi uppleva elementen och koppla loss från det vardagliga livet, känna oss själva i världen och vinden. Berg – solvärme – vatten – luft! Upplevelser som kommer att värma i sinnet långt in i vintern!

KKS & WN

 

Antroposofiska Sällskapet – Suomenn Antroposofinen Seura rf
ordnar

Meditativ retreat After Image 2021 i Ålands Jurmo 27–29.7. 

Tema: Natur iakttagelser – växt, vatten, sten 

Vi kommer att iaktta naturen i Brändö genom dess sten och bergsformationer, hur de utformats genom tiderna av värme, vind och vatten.
Vi låter naturen komma till oss och upplever elementen med våra tolv sinnen.

Vi övar koncentration genom växtbetraktelse som förra gången. I år fördjupar vi oss i rölleka och lär oss om röllekans kurativa egenskaper i praktiken, såsom i te, som fotbad och omslag.

Vi målar/tecknar.

En av de tre dagarna gör vi en båtutflykt till något ytterskär i Bottenhavet, eventuellt ett före detta fiskeläge. Utflykten görs i en öppen båt och under resan avnjuter vi en måltid. Deltagaravgiften 100 € /person används till exkursionskostnader.
De två övriga dagarna har vi samling kl. 8.30–9.30 och program enligt tema kl.10–13 och 15–18. Deltagare välkomnas också delta i programmets slutgiltiga utformning genom att dela med andra av sitt kunnande på det egna specialområdet.

Ett kök finns till förfogande, egna ingredienser kan hämtas med, till exempel ifall man äter specialkost. En simstrand finns på promenadavstånd och det finns en sommarbutik och restaurang i närheten. I Jurmo finns det naturstigar som man kan utforska på egen hand.

Retreaten arrangeras på nordöstra Åland, i fiskarbyn Jurmo, dit man reser från Osnäs i Gustavs med en skärgårdsfärja (40 min). Det är möjligt att bo i egen båt, husbil, tält eller hyra ett rum (per hushåll) i Vandrarhemmet.

Rekommenderas att deltagarna skulle anlända på måndag och avresa på fredag, så att man hinner varva ner. Så blir det en behaglig retreat.

Förfrågningar och bokningar: kisundholm@gmail.com 0400575870. Kontakta hellre per e-post då det inte alltid är möjligt att svara på grund av arbete.

Anmälningar senast 29.6., speciellt ifall du vill boka ett rum.

Arrangör: Antroposofiska Sällskapet i Finland och arbetsgruppen (Niera, Pesonen, Sundholm)

Språket: svenska, övriga enligt behov (deltagare)

[hr]

Antroposofiska Sällskapet i Finland – Suomen Antroposofinen Seura rf

ÅRSMÖTE den 25 april 2021 klockan 12.30.
Mötet hålls via Zoom. Alla medlemmar har fått en möteskallelse med en inloggningslänk via epost eller brev.

[hr]

På grund av den ökade spridningen av Covid 19 är adventsfesten detta år tyvärr inhiberad.

[hr]

 

 

Minnesfest för de avlidna

Lördagen den 17.10.2020 kl. 15.00-17.00
Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors

PROGRAM:
Gong: Pia Teckenberg-Jansson
Minnesord för de avlidna: Marja Mannaberg, Thomas Dahlström
Lyra: Pia Teckenberg-Jansson
Halleluja: eurytmist Wilhelm Appl
När dör människan? Lars Karlsson, präst i Kristensamfundet
Ordet fritt att minnas de avlidna: deltagarna i festen
Halleluja: Wilhelm Appl
Lyra: Pia Teckenberg-Jansson
Minnesord för de avlidna: Marja Mannaberg, Thomas Dahlström
Gong: Pia Teckenberg-Jansson

Kaffe- och teservering

VARMT VÄLKOMNA!

Arrangör: Antroposofiska sällskapet, Juhlatoimikunta och Kristensamfundet

[hr]

After image 2020

Den sista veckan i juli samlades sammanlagt åtta personer i fiskarbyn Jurmo belägen i Brändö kommun på nordöstra Åland. Att få uppleva det varma och vackra sommarvädret vid naturens barm och havets makter skapade en medveten kontakt med natur- och elementärkrafterna och bidrog till återhämtning av livskraften för deltagarna.

Den första dagen var en tankeställare; en tyst retreat på ett ytterskär i Bottenhavet. Att förflytta sig över vattnet till en öde ö, stanna upp fullständigt för att verkligen kunna iaktta vatten och vind, jord och solens värme.  En koncentrationsövning som talade till flera sinnen på en gång, ett försök att få världen att stanna genom att införliva sig i elementen i likhet med sälarna som vi på vägen till skäret såg ligga och sola sig på hällarna. En fullfylld upplevelse som är svår att fånga med ord men man vet av erfarenhet att man bär med sig (minst) många månader (kanske årtal) framåt!

Den andra dagen började med eutoni med Karlien Missinne, för de flesta av oss en ny upplevelseform av att känna balans/obalans och bli medveten om muskelspänning i sin kropp. Därefter ägnade vi oss åt växtbetraktelse ledd av Eeva-Liisa Pesonen. Det var enen och röllekan som vi övade oss i att göra närmare bekantskap med och verbalisera de iakttagelser som växterna väckte i oss i vår nära betraktelse. Som dagens tredje inslag hämtade Wilhelmina N. till diskussion innehåll från en av arbetsgrupperna i årets Vinterdagar, med hjälp av några ordpar på axeln attityd och ansvar eller eventuellt m.a.o. ’i sökandet av den Mikaeliska attityden’.

Den tredje dagen var summerande och framtidsinriktad.   På morgonen gjordes bildkonstövningar i blyerts och pastell tekniker med inspiration ur Christine Colognas bilder till själskalenderns aktuella veckospråk. Därefter tittade vi på växtvätskornas kemiska stigningsbilder och kom till en diskussion om konst och framtid. Hur kommer framtiden att se ut, vilka kommer de formande krafterna att bli? Att iaktta sympati och antipati i sig, speciellt fördomar, idka självuppfostran och ha tillit, hur skall vi skapa vår gemensamma framtid på bästa sätt?

Efter diskussionen övade vi att skapa tillsammans, arbeta till ett gemensamt mål i en social bildkonstövning med fettkritor.  I processen och slutresultatet kunde vi se att vi i övningen hade lyckats bygga en känsla av gemenskap.

Ett av retreatens mest positiva intryck, vid sidan av de starka sinnesförnimmelser naturen gav, var utan vidare deltagarnas heterogena åldersstuktur. Det fanns nämligen en över 50 års åldersskillnad mellan de yngsta och de äldsta deltagarna! Det upplevdes speciellt värdefullt och kraftgivande att kunna dela med sig och höra av andras upplevelser med en så stor variation i åldern.  Även språkliga fördomar lyckades vi övervinna och kom till mänsklighetens nivå (där kommunikation sker inte endast med språk).
Eventuellt kommer det i framtiden uppstå efterfrågan till en fjärde After Image där växtbetraktelsen så lämpligt nu hittade sin plats.

Kirsi & Wilhelmina

[hr]

PRESENTATION AV BOKEN
VÅRD  I LIVET  OCH DÖDEN

25 januari 2020 kl. 15.00
Antroposofiska Sällskapet, Nylandsgatan 25 A 4

Den nyutkomna boken ger dig möjlighet ta del av flera människors långa erfarenheter och gedigna kompetens i vården av döende patienter.

27 personer som har haft nära kontakt med döden genom att antingen ha vårdat en anhörig eller att valt i sitt yrkesliv att vårda och sköta om människor vid livets slut berättar om sina känslor och tankar om döden. I texterna kommer också fram hur viktigt en värdig vård och död är för alla närvarande. Fokus i boken är just på hur vi kan hjälpa en döende att leva värdigt.
Bland yrkespersonernas bidrag finns läkaren Ursula Flatters och Peter Strang, sjukvårdaren Ann- Ingeborg Haugholt och Marie-Sofie Wetterhoff och prästerna Lars-Åke Karlsson och Lars Björklund.

Det går att köpa boken på presentationstillfället.
Boken kan också beställas via Osuuskunta Ciris: info@ciris.fi Pris 30€.

 

[hr]

 

[hr]

Allhelgonafest -Minnesfest för de döda 

[hr]

[hr]

Generalsekreteraren Henri Murto besöker Åland den 25-27.10 2019.

———

VÄLKOMMEN PÅ STYRELSEMÖTE!

Medlemmarna i Antroposofiska Sällskapet i Finland – Suomen Antroposofinen seura rf. välkomnas till styrelsemötet den 19 oktober kl. 10.30 på adressen Nylandsgatan 25 A i Helsingfors.

Vänligen bekräfta ditt deltagande genom ett mail till adressen antropos(at)sallskapet.fi eller genom att använda kontaktformuläret på denna sida under fliken ”Kontakt”.
Om du har tankar om något du skulle vilja diskutera med styrelsen, meddela oss också då gärna på förhand.

[hr]

 

[hr]

Den verksamma kraften i Fria Högskolan för Andlig Vetenskap

Nordiskt högskolemöte i Järna den 11-13 oktober 2019.

Vårt möte riktar sig till högskolemedlemmar i Norden och arrangeras av de Antroposofiska Sällskapen i Norden tillsammans med ledningen för Freie Hochschule für Geisteswissenschaft vid Goetheanum genom Claus-Peter Röh och Paul Mackay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[hr]

[hr]

De Nordiska styrelsernas möte i Oslo 26–28.4.2019

Antroposofiska Sällskapet i Norge har varje år ett medlemsseminarium dagen före årsmötet. Då det detta år var det norska sällskapets tur att ordna det nordiska styrelsemötet beslöt man att ordna seminariet på så vis att representanter för styrelserna i vart och ett nordiskt land skulle leda en workshop med temat ”Väktaren vid tröskeln”. Finland representerades detta år av Katharina von Fircks och Thomas Dahlström.

Cato SchiØtz hade gjort ett stort arbete i att sammanställa ett kompendium med dels kopior, dels hänvisningar till de ställen där Rudolf Steiner talat eller skrivit om Väktaren vid Tröskeln. Utöver det fanns i kompendiet också en diger lista på litteratur i ämnet skrivet av andra författare. Trots den litteratur som presenterades kunde man bara konstatera att Väktaren på tröskeln inte jämförelsevis fått lika stor uppmärksamhet som andra centrala teman i antroposofin. Bl.a. av den här orsaken var mötet och seminariet av stor vikt.
Till seminariet om Väktaren på tröskeln hade man kallat Terje Sparby, filosof och forskare i meditation. Han redogjorde först för begreppet Väktaren på tröskeln och visade hur Väktaren presenterats i skönlitteraturen och i våra dagar också i filmvärlden.
Att möta den mindre väktaren innebär att ha en upplevelse av sitt eget inre. Väktaren är ett väsen man själv skapat och det består av de handlingar man utfört i jordelivet. Som Rudolf Steiner beskriver detta möte sker det som ett resultat av en inre utveckling under meditation. Mötet sker då banden mellan vilja, tanke och känsla börjat lösa sig inom eter- och astralkroppen. Mötet med den större väktaren sker då man fullföljt sin uppgift i det jordiska livet.
Rudolf Steiner beskriver mötet med den mindre väktaren som en skrämmande upplevelse. Man kan säga att objektiverade erfarenheter av vår skuggsida kan betecknas som möten med Väktaren vid tröskeln. Det går inte att fly dessa möten. De för med sig ett stort ansvar och man bör stå ut med smärtan man upplever för att kunna gå vidare.
Terje Sparby kunde visa på att väktarupplevelser är rätt vanliga också utan att ha genomgått en meditativ väg. I dessa fall sker mötet oförberett och därför kan upplevelsen i många fall vara chockartad. Ofta sker de oförberedda mötena nattetid. I folktron benämns väktaren ofta som Mara. Vi hittar ord som ”nattmara”, ”mareritt” m.fl. Detta förekommer på alla ställen på jorden, oberoende av kultur. Terje Sparby tog också upp sömnparalys, ett tillstånd där man upplever sig vara vaken i sinnena men oförmögen att röra sin kropp. I båda dessa tillstånd upplevs ett yttre hot som ofta beskrivs som ett demonangrepp eller en känsla av att ett annat väsen är närvarande. Enligt Terje Sparby är dessa händelser något som ca 40 % av jordens befolkning någon gång under sitt liv upplever.
Terje Sparby gick vidare och berättade om sin meditationsforskning där han intervjuat personer som har långerfarenhet av meditation. Ca en tredjedel kunde redogöra för obehagliga upplevelser medan de mediterat. Upplevelserna kunde röra sig om allt från att känna stark ångest till upplevelse av att någon talar till en i det inre. Det bör nämnas att starkt positiva upplevelser också ingick i undersökningsmaterialet.
Som ett skilt kapitel nämnde Terje Sparby utom kroppen-upplevelser, vilka kan förekomma under meditation men också som nära döden-upplevelser.
Terje Sparby gav också råd om hur man bör förbereda sig och arbeta med mötet med Väktaren. Han nämnde då att all strävan att utveckla personligheten är bra. Likaså är det inte skäl att vänja sig vid att fly konflikter och smärta. Då ett möte med Väktaren sker bör man vara förberedd så att man bibehåller sin sinnesro, behandlar situationen med kärlek och vänder sig mot Kristus. För att kunna gå vidare bör man fråga sig vad man kan göra för att förvandla väsendet man upplevt. Frågan blir då hur man skall handla för att förändra skuggsidorna hos sig själv. En stor hjälp här, sade Terje Sparby, är att varje kväll göra en tillbakablick på den dag som gått.

Initiativet att ordna ett medlemsseminarium i samband med det nordiska styrelsemötet var mycket lyckat och uppskattat. Man riktade sig utåt till medlemmarna och drog på samma gång nytta av den kunskap man från de olika länderna kunde bidra med.
Seminariet har haft sina efterverkningar.  Bland medlemmarna i det norska sällskapet har seminariet lett till att ett stort intresse för Väktaren vid tröskeln har väckts. Det påbörjade arbetet fortsätter där och kommer också att vara ett tema på det nordiska styrelsemötet i Estland i april 2020.

De Nordiska styrelsernas möte hölls i den sal där Rudolf Steiner hållit flera föredrag under sina besök i Norge. Han hade där bl.a. gett sin design åt den öppna spisen och fönstren.
Diskussionen mellan styrelserna var livlig. Bl.a. rapporterades om situationen i de olika länderna. Man såg det som mycket tragiskt att Vidarkliniken nu upphör med sin verksamhet och att den antroposofiska medicinen drabbats hårt av begränsningar. En av frågorna som ställdes gällde frågan om den antroposofiska forskningen och hur man skall göra för att få den mera känd. Cato SchiØtz höll ett anförande som anknöt till detta där han tog upp de vanligaste angreppspunkterna mot antroposofin: Det anses att antroposofin är en pseudovetenskap, att den är synkretistisk, socialt oacceptabel och att antroposofin står i strid med den nuvarande människobilden. Vidare kan man ännu idag uppleva kritik mot Rudolf Steiners person.  Han efterlyste ett arbete där man skulle samla svar på dessa angrepp, att förekomma angreppen istället för att som nu släcka bränder där det går att göra.
Mötet kunde konstatera att det idag är viktigt att lägga sin kraft på det som går att påverka och genomföra. Att visa på det som är bra, att vara autentisk och vara medveten om att det man i sinnevärlden kan observera av vårt arbete visar på hur vi antroposofer arbetar.

 [hr]

Antroposofiska Sällskapets årsmöte

Den 30 mars 2019 höll Antroposofiska Sällskapet sitt årsmöte på Nylandsgatan 25 A i Helsingfors. I mötet deltog 15 medlemmar.

Mötet fick en värdig inledning genom att Pia Teckenberg-Jansson spelade stycket Active Listening av Christof-Andreas Lindenberg på lyra och läste efter det Grundstensmeditationen.

Göran Kurtén fungerade som årsmötets ordförande och som sekreterare fungerade Thomas Dahlström.
Kassören Yvonne Österlund redogjorde för Sällskapets ekonomiska ställning som befanns vara i relativt god balans.
Katharina von Fircks redogjorde för det omfattande arbetet som gjorts gällande Sällskapets egendom, fonder och delägarskap i lägenheten Nylandsgatan 25 A 4 i Helsingfors. En redogörelse för detta finns också att läsa i senaste nummer av Kirjokansi.

Antroposofiska Sällskapet kommer att under hösten ordna festliga sammankomster vid Mikaeli, allhelgona och advent.
Pia Teckenberg-Jansson som fungerat som ordförande i fyra år avtackades varmt.
Efter årsmötet bjöds mötesdeltagarna på kaffe och mycket god prinsesstårta bakad av Solveig Holmborg. Till kaffet fick mötesdeltagarna en presentation av Sällskapets hemsida. Man hoppas att medlemmar sänder in bidrag som berikar informationen.
Föreningen Alfa Omega presenterade planerna på ett äldreboende i Ekenäs.
På årsmötet valdes ny styrelse för det kommande året. Den nya styrelsens sammansättning är: Annika Martikainen, Katharina von Fircks, Kirsi Kaisla Sundholm,
Pia Teckenberg-Jansson, Raili Hake, Yvonne Österlund (kassör, suppleant), Thomas Dahlström (ordförande), Eva Dahlström (suppleant).

 [hr]

Människovigningens handling och påskträdgård

Årstidsfester stiger fram i årsloppet som pelare och bärare av årets inre krets. Ofta sammanfaller festernas inre skeende med årets yttre skepnad. Men inte alltid. Vid Mikaelitiden träder vi in i höstens mörker. Det yttre vissnar medan vi i det inre bör stärka vårt mod och vår själsstyrka. Under våren upplever vi hur naturen väcks till liv och vi känner pånyttfödelsen också i vårt inre.

Påskhögtiden i Västnyland arrangerades i år, för andra året i följd, i samarbete mellan Kristensamfundet och Antroposofiska Sällskapet i Finland. Människovigningens handling och påskträdgården för barnen ordnades i Solgårdens nya utrymmen i Karis.
Under tidigt 1990-tal ordnades påskträdgården traditionellt varje år. Efter det vilade traditionen i många år för att nu återuppstå.

I tidig morgonstund inledde Människovigningens handling påskfirandet i utrymmen som ännu var under renovering. Kyrkorummet var fyllt av människor som hade kommit till den tidiga påskkyrkan.
Då Människovigningens handling klingat ut vändes stolarna i kyrkosalen om och en påskgrotta med påskträdgård öppnade sig inför församlingen. Nu var det barnens tur att i en lång rad komma in och sätta sig på skinnfällar utanför grottan. Ett ljus brann och påsksagan berättades, varefter barnen i tur och ordning fick gå in i grottan, möta ängeln och få sitt påskbröd och den lilla löken med liljan. Så vandrade de ut i påskträdgården. Lyrans toner vägledde barnens vandring.

Nu samlades alla utomhus i den stora trädgården. Här bjöds på påskbröd, källvatten och pasha. En skål med mörkröda ägg lyste i solen. En stor samling av  barn som lekte och vuxna som stod och pratade och umgicks fyllde gården medan påsksolen lyste och värmde. Lasse Karlsson och Thomas Dahlström spelade gitarr och flöjt och den glada musiken och människornas ivriga sorl befäste påskens under.

Solgården Aurinkotarha har fått en finstämd invigning för sin nya verksamhet. Glädjen och tacksamheten var stor, över att just påskhögtiden fått välsigna det nya årets början i barnträdgården.

[hr]

Inbjudan till påskfest.

Inbjudan till påskfest.

Påsksöndagen den 21.4 2019

Vi samlas till Människovigningens handling kl.9.00  på Solgården Aurinkotarha i Karis.
Adress: Centralgatan 31. Ingång från gården.

Därefter firas Påskträdgård med påsksaga kl. 10.15 tillsammans med barn och vuxna.

Kaffe, påskbröd och musik avslutar festen.

Det står var och en fritt att inleda påskmorgonen vid Källviken, där man kan hämta sitt eget påskvatten ur Dagmars källa.

 

Anmäl ditt deltagande före den 15.4.2019

Virve Weckström:             virve.weckstrom@gmail.com
Eva Dahlström:                evadahlstrom@gmail.com
Sofia Hallgren:                 sofia.weckstrom@hotmail.com

Varmt välkomna!

arr. Antroposofiska Sällskapet rf. och Kristensamfundet i Finland

Antroposofiska sällskapets ÅRSMÖTE, lördagen den 30 mars 2019  kl. 13.30 i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A 4.
Alfa Omega berättar om äldreboende-projektet i Raseborg.

[hr]

Antroposofiska Sällskapet i Finland-Suomen Antroposofinen Seura rf

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 25.3. – 31.12.2018

Styrelsens sammansättning: ordinarie medlemmar
Thomas Dahlström
Katharina von Fircks
Raili Hake
Annika Martikainen
Kirsi Sundholm
Pia Teckenberg-Jansson   ordförande
Suppleanter:  Eva Dahlström och kassören Yvonne Österlund

Under verksamhetsåret 2018 har styrelsen för Antropofiska Sällskapet i Finland sammanträtt 6 gånger.  Enligt styrelsens beslut följer verksamhetsåret hädanefter kalenderåret. Beslutet trädde i kraft efter årsmötet och således är verksamhetsåret 2018 lite kortare.
Verksamhetsåret har formats av årstidsfester: en fin och stämningsfull påskfest i Ekenäs med besök vid Dagmars källa i arla morgonstund, Mikaelfesten som denna gång firades i samband med Parsifal-gruppens 100 års jubileum i Vasa och en adventsfest med eurytmiföreställning av eurytmiskolans elever ordnades i Helsingfors. Dessutom
ordnades i samarbete med Juhlatoimikunta en värdig minnesfest för de döda vid Allhelgona med musik, eurytmi och minnestal.
I april åkte 3 representanter för Sällskapets styrelse; Raili Hake, Eva och Thomas Dahlström till de Nordiska styrelsernas möte i Köpenhamn.
I slutet av juli kom antroposofer från hela Finland samman till de antroposofiska sommardagarna Tammerfors. Temat för dagarna var den federalistiska attityden med Ueli Hurter från Schweiz som huvudföreläsare. Tre arbetsgrupper genomfördes på två språk (fi-sv): Naturbetraktelser, Europeiskt finansieringsinitiativ och Hur organisera Alfa Omegas äldreboende.
I medlet av augusti ordnades i Kimito på Tietoisuuden tila en mycket lyckad After imageretreat med 9 deltagare i Sällskapets regi. Deltagarna stod själva för alla kostnader.

Sällskapets styrelse har haft endast ett gemensamt möte med Suomen antroposofinen Liitto i april. Där diskuterade vi om kommande gemensamma evenemang: Parsifal gruppens 100 års jubileum i Vasa, om sommarseminariet med Ueli Hurter i Tammerfors och den för år 2019 planerade Mikaelifesten. Den absolut största frågan under året har
dock varit oklarheter angående ägandet av Nylandsgatans lägenhet.

Då Sällskapets styrelse i februari 2018 förberedde sig för sitt årsmöte ville man också införskaffa uppgifter om lägenheten på Nylandsgatan; eventuella renoveringar, värdetav aktierna mm. I detta sammanhang fick vi veta att lägenheten var registrerad i husbolaget enbart i Suomen Antroposofinen Liittos namn. Vi deltog då genast i
husbolagets möte, presenterade oss som den andra ägaren och vände oss till SEB-banken för att ta oss en titt på både köpebrevet från 1973 samt aktieförteckningen. Då uppenbarades att köpebrevet visserligen var skrivet i båda föreningarnas rätta namn: Antroposofiska Sällskapet i Finland rf och Suomen Antroposofinen Liitto, köpesumman
var korrekt betald och transaktionen bevittnad men att aktierna inte var överförda. Aktierna stod fortfarande i de tidigare ägarnas namn. Vi kontaktade Liitto, den gemensamma revisorn samt vår bokförare m.fl. och satt igång
ett intensivt sökande efter orsaken till denna försummelse. Många mappar i källaren granskades, material hittades an efter. Rörande noggranna, också handskrivna berättelser på rutigt papper gav en bild av idogt arbete under stor stress med många problemställningar, men med en klar kämparanda. Sällskapets och Liittos sekreterare
jobbade tydligen i gott målmedvetet samförstånd för att uppnå målet att kunna köpa Nylandsgatan 25 A 4, vilket man också lyckades med. Sällskapets bokförares värdefulla sammandrag av alla år 2018 upphittade dokument i
Sällskapets förvar, från åren 1973 framåt kunde sedan ges vidare till Liitto. Sällskapet har i alla skeden informerat Liitto om framstegen i processen. Senare insåg man att juridisk hjälp behövdes och nu lever vi i förhoppningen att med Liitto igen komma överens om ägandeförhållandet, att aktierna kan överföras och Sällskapet rättmätigt
blir inskriven som ägare till lägenheten. Denna goda nyhet hoppas vi att båda sällskapen kunde berätta för sina medlemmar vid vårens kommande respektive årsmöten.

Medlemsantalet i Antroposofiska sällskapet är 66. Två medlemmar har sagt upp sitt medlemskap och en ny har tillkommit.

Fria högskolan för andevetenskap

Klasstimmar för medlemmar i den Fria högskolan för andevetenskap har hållits i Nylandsgatans sal i Helsingfors på svenska och tyska, respektive en söndag i månaden. Klassansvarig för de tyska timmarna har varit Anja Riska tillsammans med Marina Reuter fram till hösten 2018. De svenska klasstimmarna har hållits under ledning av
Marina Reuter och från och med hösten 2018 av Pia Teckenberg-Jansson.

Klassläsning på svenska i Ekenäs har fortsatt en gång i månaden i Mikaelskolans
utrymmen under ledning av klassansvariga Laura Aarnio-Friman och Leena Westergrén.

I Vasa träffas medlemmar ca 1 gg/mån under vintertid till klassläsning. Klassansvarig : Annika Martikainen.

Verksamhetsberättelse för Helsingforsregionen

Den tvåspråkiga arbetsgruppen har under året fortsatt sina sammankomster på Nylandsgatan varannan tisdag för att bearbeta Rudolf Steiners karmaföredrag. Deltagare 3-7 personer.
Under året har styrelsemedlemmar gjort enstaka besök hos äldre medlemmar i Helsingforsregionen.
Antroposofiska sällskapets bibliotek med en fullständig samling av Rudolf Steiners verk, föredrag samt övrig antroposofisk litteratur, finns till förfogande på Nylandsgatan i Helsingfors måndag eftermiddagar 17-19 då bibliotekarie på plats, vardagar kl 10-14 betjänar kansliets personal.

Verksamhetsberättelse för Vasa regionen

Parcifalgruppen, en öppen antroposofisk studiegrupp i antroposofi har träffats en gång i månaden, söndagar i Vaasan antroposofit ry:s lokal. Sammankallaren har varit Marlene Nyström. Under året har gruppen studerat Parcifal-legenden och vi har förberett oss för vår 100-års fest på hösten. Deltagarantalet har varit 2-5 pers/gång.
Medlemmar i gruppen deltar och samarbetar med den finska föreningen, Seppo-studiegruppen och firandet av Årstidsimaginationer. Även medlemmar från den finska gruppen deltar i Parcifal-gruppens arbete.

Parcifal 100-årsfest i Vasa den 6.10

Parcifalgruppen registrerades som zweig (studiegrupp) i den nya Antroposofiska Sällskapet i Berlin den 6.11.1918 och är en av de äldsta studiegrupperna i Norden och eventuellt hela Europa. Festen ordnades i samarbete med Antroposofiska Sällskapet och Suomen Antroposofinen Liitto med Parcifal-gruppen som praktisk arrangör. Vaasan
Antroposofinen yhdistys ry deltog i de praktiska arrangemangen och marknadsförde festen i trakten.
Festen hölls på Rudolf Steinerskolan i Vasa med föredrag av Bjarne Edberg, präst i Kristensamfundet i Stockholm med temat ”Narren som blev Gralskonung” och historikern, forskaren Esa Ristilä med rubriken ”Hur Antroposofin kom till Finland,  Parcifalgruppens början”. Parcifal-temat i Wagners musik presenterades av Pekka
Asikainen, pianist och präst i Kristensamfundet.
I festen deltog ca 30 personer och noterades av Vasabladet med en intervju och artikel.

Verksamhetsberättelse för Västnyland

Under år 2018 höll Antroposofiska Sällskapet sitt årsmöte i Karis, på barnträdgården Solgården Aurinkotarha. Odiliegruppen har arbetat med Ledsatserna av Rudolf Steiner. Från hösten har Odiliegruppen sammankommit onsdagar kl 19. Som kontaktperson har fungerat Anneli Graeffe.

Verksamhetsberättelse för Åland

Studiegruppen varannan vecka, studier bland annat i Grundstensmeditationen samt  fördjupning i ämnet med eurytmiövningar. En annan studiegrupp har också samlats varannan vecka för att diskutera aktuella ämnen. Raili Hake har varit kontaktperson.

After Image meditationsretreat på Kimitoön 15.-19.8.2018

Vi fördjupade oss i Steiners föredrag: Evolution, Involution und Schöpfung aus demNichts hållen i Berlin 17.6.1909. Gemenskapen och det individuella inre arbetet hjälper oss även att se vårt dagliga liv och våra människorelationer i ett andligt och större sammanhang. Därmed skapas en ny grund för vår sociala tillväxt och utveckling. After Image meditationsretreaten var öppen för alla som önskar arbeta med sin inre utveckling. Som ledare fungerade Raili Hake, Maria Sannamo och Pia Teckenberg-Jansson. Som tradition har det gemensamma konstnärliga varit sång med Pia och eurytmi med Raili. Retrearten hade 9 deltagare varav 6 nya. Fortsättning önskades av
alla nya deltagare.

[hr]

Yksisarvinen ja ihmisen aistit –  Enhörningen och människans sinnen.
Föredrag med Marina Reuter, måndagen den 25.3.2019 kl. 19.00.
Föredraget hålls under en av Suomen Antroposofinen Liittos medlemskvällar.

[hr]

te med generalsekreteraren Henri Murto lö 9.3.2019 kl 11-14 på Mikaelskolan i Ekenäs. 

 Program
Kl 10.45-11.15 Kaffe
11.15-12.00 Rundvandring och presentation av skolan och barnträdgården Rosengården samt köket med hänsyn till barnen och miljön och föräldraarbetet.
12.00-12.45  Presentationer av de olika verksamheterna.
– Barnträdg
ården Solgården Aurinkotarha i Karis
– Stella Nova utbildningen på Mikaelskolan
– Kristensamfundet i regionen
– studiegruppen 
Odilia
– H
ögskolearbetet inom den Fria högskolan för andevetenskap
– M
ålningsimpulsen ljus-mörker-färg
– Alfa Omega Raseborg
– Biografiarbete och utbildning
– Presselmassage
– Antroposofiska Stiftelsens verksamhet.

12.45-13.15 Lunch
13.15 Henri Murto berättar om arbetet i Goetheanum. Samtal och frågor.
Kl 14.00 Mötet avslutas, hemfärd

[hr]

ADVENTSFEST

Marita Karlsson. Gul röd gest
den 2 december kl. 15.00

Program:

Musik med pianisten Henna Helasvuo
Välkomsthälsning
Tredjeårets elever i eurytmiskolan:
Musik med eurytmi
Ljudeurytmi
Musikeurytmi

Kaffeservering
Varmt välkommen!

[hr]

Allhelgonadagens minnesfest
Katharina von Fircks

Allhelgonadagens minnesfest av de avlidna hölls lördagen den 10.11 i Helsingfors.
Förverkligandet av den minnesvärda och stämningsfulla tillställningen sköttes i smidigt
samarbete mellan Suomen Antroposofinen Liitto/Juhlatoimikunta och Antroposofiska
Sällskapet i Finland r.f.
Wilhelm Appls eurytmi framförande av Halleluja förhöjde stämningen med sin andlig
skönhet, Pia Teckenberg-Janssons sfäriskt klingande metallinstrument och lyrans
lyriska toner upplevdes i andaktsfull tystnad. Vi mindes gemensamt de under det
gångna året avlidna och Marja Mannaberg påminde i vackra ord om hur viktigt det är att
minnas och umgås med våra närmaste i den andliga världen.

[hr]

ALLHELGONADAGEN.

Lördagen den 10.11.2018 kl. 15.00

Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors 

PROGRAM:

Gong                                              Pia Teckenberg-Jansson

Minnesord för de döda        EilaVäisänen

Lyra                                               Pia Teckenberg-Jansson

Halleluja                                   Eurytmigrupp under ledning av Wilhelm Appli

Inledningsord till minnet av de avlidna  Maria Mannaberg

Vi minns de avlidna

Halleluja                                   Eurytmigrupp under ledning av Wilhelm Appli

Lyra.                                           Pia Teckenberg-Jansson

Minnesord för de döda       EilaVäisänen

Gong                                           Pia Teckenberg-Jansson

Kaffe- och teservering         Katharina von Fircks och Eeva-Liisa Pesonen

Arrangör:                                   Suomen Antroposofinen Liitto/Juhlatoimikunta

[hr]

Ett stort tack till Parsifalgruppen i Vasa för Parsifalseminariet som ordnades i samband med gruppens 100-årsjubileum.
Ett stort tack också till de inbjudna festtalarna: forskaren Esa Ristilä som gav en bild av de första åren av antroposofi i Finland, prästen och parsifalforskaren Bjarne Edberg som talade om Parsifal och den moderna människans utvecklingsväg och musikern och prästen Pekka Asikainen som berättade om och framförde delar av Wagners opera Parsifal.

För den som djupare vill bekanta sig med ämnet rekommenderas Michael Debus bok, ”Parsifal – myten om den moderna människan”, som recenseras i tidningen Forum Antroposofi nr. 2/2018 (länk)

[hr]

Möte med generalsekreterare Henri Murto

Antroposofiska Sällskapets medlemmar inbjuds till ett samtal med generalsekreterare Henri Murto lördagen den 13.10.2018 kl. 11.00-13.00 i Sällskapets lokaliteter på Nylandsgatan 25 A i Helsingfors. Mötet inleds med kaffe och tilltugg, därefter diskussion där aktuella frågor tas upp och där ordet är fritt.

Välkomna!

[hr]

[hr]

JUBILEUMSFEST 6.10.2018 i Vasa

[hr]

AFTER IMAGE MEDITATIONSRETREAT PÅ KIMITOÖN 15.-19.8.2018

Genom att arbeta med efterbilder (After Image) kan vi öppna och fördjupa upplevelsen av verkligheten och nuet. Vi arbetar mycket med olika sinnen bl.a. synsinnet, hörselsinnet, smaksinnet samt med varseblivning och medvetande. Dessutom har vi möjlighet att göra eurytmi och uppöva balanssinnet och rörelsesinnet.

Vi kan finna nya insikter genom att tillsammans diskutera och eftersinna inre upplevelser.

Vi får möjlighet till att starkare erfara den andliga och översinnliga verkligheten som i stillhet döljer sig bakom de verkliga upplevelserna vi får genom våra sinnen. Naturen och naturfenomenen bereder oss möjlighet till ett medvetet skådande av naturens andliga grund då vi i lugn och ro betraktar, begrundar och upplever. På det här sättet kan vi utveckla en förmåga att läsa i ”naturens bok”, som Rudolf Steiner talar om i ett karmaföredrag (1.8.1924). Vi fördjupar oss också i Rudolf Steiners föredrag: Evolution, Involution und Schöpfung aus dem Nichts hållen i Berlin 17.6.1909.

Gemenskapen och det individuella inre arbetet hjälper oss även att se vårt dagliga liv och våra människorelationer i ett andligt och större sammanhang. Därmed skapas en ny grund för vår sociala tillväxt och utveckling.

After Image meditationsretreaten är öppen för alla som önskar arbeta med sin inre utveckling. Som ledare fungerar Raili Hake, Maria Sannamo och Pia Teckenberg-Jansson.

Gemensamma konstnärliga övningar i musik/sång leds av Pia och i eurytmi av Raili.
Övernattning sker i enkelrum. Maten inskaffar och gör vi tillsammans. Kostnad 100 euro.

Frågor och anmälningar till Raili Hake, raili.hake(at)vardilivet.ax

Arrangör: Antroposofiska Sällskapet i Finland rf.

AFTER IMAGE MEDITAATIORETRIITTI KEMIÖN SAARESSA 15.-19.8.2018

After Image työskentelyssä avaudumme vallitsevan todellisuuden ja nykyhetken syvemmälle kokemiselle. Työskentely pitää sisällään runsaasti aistiharjoituksia: katsomista/näkemistä, kuuntelua/kuulemista, maistamista/makujen tiedostamista sekä tasapainon ja liikkeen harjoittamista eurytmian avulla.

Yhteiset ryhmätilanteet ja sisäisiä kokemuksia avaavat keskustelut luovat mahdollisuuden uusille oivalluksille. Yhdessä työskennellen voimme vahvistua siinä kokemuksessa, että aistihavainnon kautta välittyvän todellisuuden taakse kätkeytyy henkisen todellisuuden laajalle ulottuva hiljainen/yliaistinen todellisuuden osa. Luonnonilmiöiden ja luontokohteiden äärellä tapahtuva hiljentyminen ja jälkivaikutelmien tunnistaminen avaavat mahdollisuuden luonnon henkisen perustan tietoiselle näkemiselle. Näin voimme saavuttaa Rudolf Steinerin karmaesitelmässä (1.8.1924) mainitseman kyvyn lukea ”luonnon kirjaa” kokien ja tiedostaen. Työskentelemme myös Rufolf Steinerin esitelmän parissa jonka hän piti Berliinissä 17 kesäkuuta 1909 nimeltään: Evolution, Involution und Schöpfung aus dem Nichts.

Yhdessäolo ja yksilöllinen sisäinen työskentely auttavat meitä asettamaan myös jokapäiväisen elämämme ja siinä ilmenevät ihmissuhteet laajempaan henkiseen yhteyteen. Tämä luo uudenlaisen perustan sosiaaliselle kasvullemme ja kehityksellemme.

After Image meditaatioretriitti on avoin kaikille, jotka haluavat työskennellä oman sisäisen kehityksensä hyväksi. Retriitin vetäjinä toimivat Raili Hake, Maria Sannamo ja Pia Teckenberg-Jansson. Taiteellisena työskentelynä on Pian ohjaama laulu ja lyran soitto ja Railin ohjaama eurytmia.

Yövymme kaikki yhden hengen huoneissa. Maksu 100 €. Ruoan teemme yhdessä.

Kysymyksiä ja ilmoituksia Maria Sannamo, maria.sannamo(at)elisanet.fi

Järjestäjä: Antroposofiska Sällskapet i Finland rf.

[hr]

SOMMARSEMINARIUM I TAMMERFORS DEN.27-29.7.2018

Seminariet bygger på interaktiva föredrag och arbetsgrupper. Den gästande föreläsaren och ledaren för arbetet är Ueli Hurter. Ueli kommer från centret L´Aubier i Schweiz och han är en av ledarna inom Goetheanums sektion för lantbruk.

Föredragen hålls på engelska och översätts till finska.

Sommarseminariet är en fortsättning på tregreningsfrågor, som började under vinterseminariet. Den tredje delen kommer att äga rum den 8.–10. februari 2019. Besökande föreläsare är Gerald Häfner.

Mer information om svenskspråkiga arbetsgrupper:
Virve Weckström, virve.weckstrom(at)gmail.com, tel. 0400 127174.

Seminariets program och annan information om seminariet hittar du genom att klicka här

[hr]

PÅSKFEST

Antroposofiska Sällskapets påskfest i samarbete med Kristensamfundet

En högtidlig stämning rådde den tidiga morgonen vid Källviken i Ekenäs där isen låg över havet. Höga furor stod i stillhet och tystnaden var påtaglig. En eld brann vid stora stenblock nere vid stranden. Där berättades påsksagan. Över 20 människor hade samlats vid sagostunden och åldersfördelningen var mellan 3 och 80 år.

Barnen leddes till tonerna av ett klangspel in under en ålderstigen gran där en doftande korg med nybakta små påskbröd väntade dem.

Påskvattnet hämtades ur Dagmars källa och vandringen genom skogen avslutade delen vid källan. På Mikaelskolan hade en påskträdgård dukats upp. Lasse Karlsson och Thomas Dahlström spelade tillsammans (gitarr och violin) och därefter fick barnen höra påskevangeliet i kyrkan. Sedan följde Människovigningens handling.

Kaffe, påskvatten, rödfärgade ägg, ett vackert påskbröd och pasha inmundigades och avslutade festen. Då den gemensamma påskpsalmen klingat ut var påskfesten slut.

Färgerna som inramade högtiden var silke i grönt och rött Kristensamfundets påskfärger. Därtill underbara gula liljor.

En påskstämning i gott samarbete mellan Sällskapet och Kristensamfundet.

[hr]

Inbjudan till påskfest vid Dagmars källa.

Påsksöndagen den 1 april 2018 kl. 8.00

Välkommen att delta i Antroposofiska Sällkapets påskfest ute i naturen invid Dagmars källa i Ekenäs.
Vi samlas vid Källvikens parkering kl 8.00 Tillsammans vandrar vi till källan.
Festen inleds med en påsksaga. Därefter inbjuds alla att fylla sina medhavda kärl med friskt påskvatten ur källan.

Människovigningens handling hålls kl. 10.00 i Mikaelskolan.

Kaffe, påskbröd och musik avslutar festen.
Anmäl ditt deltagande före den 23.3.2018.
Virve Weckström: virve.weckstrom(at)gmail.com
Eva Dahlström: evadahlstrom(at)gmail.com

Varmt välkomna!  arr. Antroposofiska Sällskapet i Finland rf.  arr. Kristensamfundet i Finland

[hr]

CALENDULA – OMVÅRDNAD SOM BERÖR

Länk till hela programmet här

Vattenbehandlingar och terapeutiska bad, Pirkko Tolmunen, pe-la 2.-3.3.18. Kursavgift: 100€.
Anmälning och information: Virve Weckström p. 0400 127 174, virve.weckstrom(at)gmail.com.

Näringens betydelse under livets gång, Maria Sannamo, pe-la 27.-28.4.18.
Anmälning och information: stella.nova(at)hotmail.com.

OBS! På hösten 2018 planeras ett seminarium ‘Om vården i livets slutskede’.

[hr]

KALLELSE TILL ÅRSMÖTET 2018

Välkommen till Antroposofiska Sällskapets årsmöte som hålls i Karis på Solgården Aurinkotarha, Katarinagränd 3 A 2, söndagen den 25. mars 2018 kl. 13-16.

Vi ber er vänligen anmäla deltagandet senast 20.3.2018 till Pia T-J: tel. 0400-449550 / pia.teckenberg(at)kolumbus.fi eller Eva D: tel. 0405261496 / evadahlstrom(at)gmail.com

Före mötet rekommenderar vi besök på Elverket i Ekenäs där utställningen Vinterklassiker med verk av Eva Törnwall-Collin pågår sista dagen kl. 11-17.

Vid mötet behandlas de i stadgarna § 9 omnämnda ärenden.

Kaffeservering

[hr]

SKILSMÄSSOBARNENS REHABILITERING GENOM KONSTTERAPIN

Läkare Erik van Mansvelt (Stockholm), konstterapeut Martin Gull och der. Maija Pietikäinen berättar med bilder om ett forskningsprojekt i Lahtis steinerskola 2016 (delvis på svenska, översätts till finska) [ilink url=”https://antropos.sallskapet.fi/wp-content/uploads/Skilsmässobarnens-rehablitering-genom-konstterapin-reklam.pdf” style=”download”]Program[/ilink]

Tid: Onsdag 21.3.2018 kl. 19.30 – 21.00
Plats: Rudolf Steinerskolan, Lärkträdsvägen 6, 00270 Helsingfors
Inträde: 10 €
Arrangör: Antroposofiska Sällskapet i Finland r.f.

EROLASTEN KUNTOUTUS TAIDETERAPIAN AVULLA

Lääkäri Erik van Mansvelt (Tukholma), taide-terapeutti Martin Gull ja yht.tri Maija Pietikäinen kertovat kuvien kera Lahden steiner-koulussa 2016 toteutetusta tutkimusprojek-tista (osin ruotsiksi, suomennetaan)  [ilink url=”https://antropos.sallskapet.fi/wp-content/uploads/EROLASTEN-KUNTOUTUS-TAIDETERAPIAN-AVULLA-mainos-1.pdf” style=”download”]Ohjelma[/ilink]
Aika: Ke 21.3.2018 klo 19.30-21.00
Paikka: Rudolf Steiner-koulu, Lehtikuusentie 6, 00270 Helsinki
Oviraha: 10 €
Järjestäjä: Antroposofiska Sällskapet i Finland r.f.

Rulla till toppen