Österbotten

Studiegrupper

PARSIFAL-gruppen. Öppen antroposofisk studiegrupp. Höstens tema är ”Änglar, Ärkeänglar och Tidsandar i vår tid”. Vi träffas en gång i månaden i Antroposofernas lokal vid biblioteket. Hjärtligt välkomna! Kontaktperson Marlene Nyström 050 4094 778. marlene.nystrom@bob.fi

Fria högskolan för antroposofi

Klasstimmar på svenska en gång i månaden, för medlemmar. Söndag kl.18. Kontaktperson Annika Martikainen 050 522 4463, annika.martikainen@gmail.com

Barnträdgård

Steinerdaghemmet IDUNA – Steinerinspirerat svenskspråkigt daghem och Steinerpedagogikens Vänner i Österbotten rf . Adress: Valhallavägen 21.
Info: www.steineriduna.fi, pedagog Annika Eriksson 045 8913 199, iduna@steineriduna.fi

Antroposofiska initiativ

Österbottens Biodynamiska Förening, ordf. Kaj Löfvik, (06) 34 33332