Österbotten

VASA

PARSIFAL-gruppen
Öppen antroposofisk studiegrupp,  träffas sö 27.1. kl.16 och  sö 31.3 kl.16 med samtal om temat ”Hur verkar änglar i vår tid och vårt liv?” och sö 28.4 kl.16

Vi träffas i Antroposofernas lokal vid biblioteket. Välkommen!

Kontaktperson Marlene Nyström 050 4094 778. marlene.nystrom@bob.fi

 

FÖREDRAG: lördagen den 23.2
Vår generalsekreterare biodynamiker Henri Murto besöker Vasa med temat ”En helhetssyn i vården av jorden under medvetenhetens tidsålder.” Föredraget i samarbete med Vaasan Antroposofit ry. Föredraget på finska. Översättning till svenska efter behov.

Föredraget hålls i Antroposofernas lokal vid biblioteket.  Välkomna alla!

 

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANTROPOSOFI . Klasstimmar på svenska en gång i månaden, söndag kl.18. Kontaktperson Annika Martikainen 050 522 4463, annika.martikainen@gmail.com

Steinerpedagogikens Vänner i Österbotten rf och IDUNA – Steinerinspirerat svenskspråkigt daghem. Adress: Valhallavägen 21.
Info: www.steineriduna.fi, pedagog Annika Eriksson 045 8913 199, iduna@steineriduna.fi

Österbottens Biodynamiska Förening, ordf. Kaj Löfvik, (06) 34 33332