Alfa Omega Raseborg rf

Planerna för AO-Rikullen, den ekologiska boendegemenskapen för äldre med ansluten barnträdgård och kulturhus framskrider. Äldreboendet planeras på området invid Rikullen, bakom Mikaelskolan på Västerby gård i Ekenäs. Detaljplanen räknas vara färdig under år 2019. Under året ordnas presentationer av bostäderna och planeringen av området. Nu är det dags att komma med i den fortsatta planeringen. Välkommen att ta kontakt!

Utbildningssamarbete med Alfa Omega och Äldrevården i Raseborg.
Seminariet Att möta döden ordnades senaste höst. Seminariet var främst riktat till personalen inom stadens äldrevård. Ca 120 personer tog del av utbildningen. Nästa års satsning har planerats: Att möta den minnessjuka. Kontaktperson Alfa Omega Raseborg (AOR) Virve Weckström tel. 0400 127174

Kontaktperson, Virve Weckström 0400 127174, virve.weckstrom(at)gmail.com

Länk till Alfa Omega rf.  här

 

Rulla till toppen