Alfa Omega Raseborg

Alfa Omega

Alfa Omega Raseborg rf 

Alfa Omega Raseborg ry planerar området Rikullan, bakom Mikaelskolan till en boendegemenskap för äldre, med ansluten barnträdgård. Med hjälp av Natural Building Company och Collaboratorio fortsätter detaljplaneringen på området och den arkitektoniska utformningen. Till arbetet fick vi ett välkommet stöd från Uudenmaan Kulttuurirahasto, som utnämnde vårt projekt till deras spetsprojekt. AOR gör detaljerade planer om innehållet av boendet. I detta arbete ser vi gärna att också nya personer som är intresserade av vårt boende deltar.

Kontaktperson, Virve Weckström 0400 127174, virve.weckstrom(at)gmail.com

Länk till Alfa Omega rf.  här