Publikationer

En ny  bok av Lars Karlsson

Boken #WeToo kan beställas via:
eller

[hr]

VÅRD I LIVET OCH DÖDEN

Boken ger dig möjlighet ta del av flera människors långa erfarenheter och gedigna kompetens i vården av döende patienter.

27 personer som har haft nära kontakt med döden genom att antingen ha vårdat en anhörig eller att valt i sitt yrkesliv att vårda och sköta om människor vid livets slut berättar om sina känslor och tankar om döden. I texterna kommer också fram hur viktigt en värdig vård och död är för alla närvarande. Fokus i boken är just på hur vi kan hjälpa en döende att leva värdigt.
Bland yrkespersonernas bidrag finns läkaren Ursula Flatters och Peter Strang, sjukvårdaren Ann- Ingeborg Haugholt och Marie-Sofie Wetterhoff och prästerna Lars-Åke Karlsson och Lars Björklund.

Boken kan beställas via Osuuskunta Ciris: info@ciris.fi Pris 30€.

Bokhandeln Vidar: https://www.bokhandeln-vidar.se/ Pris: 300 kr.

 

[hr]

CONTRAPUNCTUS
sisäinen matka halkigt vuodenaikojen
en inre väg genom årstiderna

Lars-Åke Karlssons bok inbjuder läsaren till en inre resa genom årstiderna. Vid den osynliga smärtgränsen för naturens bärförmåga djuplodar han teman, som lyfter naturen till en vandrare sida vid sida med människan i årsloppets stora kristna drama.

Lars-Åke Karlsson är präst och kapten i.a. Han har i över 20 års tid verkat inom försvarsmakten, också i flera internationella sammanhang och som ledare i Röda Korsets flyktingläger i Kongo. Sedan 1987 är han präst i Kristensamfundet i Finland.
Beställ boken här.

En intervju med Lasse Karlsson hittar du här.

[hr]

SAMBANDET MELLAN MÄNNISKAN OCH DEN ELEMENTARISKA VÄRLDEN. KALEVALA

Föredrag hållna av Rudolf Steiner i Helsingfors år 1912.

Forntidens människor har med sitt naturliga och omedvetna klar­seende sett världens stora skapelseprocesser i väldiga inre bilder, vilka skildras i de gamla myterna och folkeposen. Olika folkslag världen över har genom sina särpräglade levnadssätt och gemenskaper medverkat till ett sällsamt och mångskiftande bildspråk, men på ett inre plan finner man ändå mycket liknande processer i dem.

I dessa föredrag, som Rudolf Steiner höll i samband med sitt besök i Finland och efter det, belyser han även hur Kalevalaeposet i grandiosa bilder skildrar den skapande människans arbete i samklang med jorden och samverkan med de jordiska makterna. Vidare beskrivs människans upplevelse av själslig trefald vid nedstigandet till jorden. De tre hjältarna i Kalevala; Väinämöinen, Ilmarinen och Lemminkäinen, är stora bilder av människans tre själsväsen. Ett framtida utvecklingsperspektiv är också Sampos återkomst.

Det gamla finska folkets upplevelse av trefald uppenbaras också i förhållandet mellan hav och jord i Östersjöns tre stora vikar; Bottenviken, Finska viken och Rigabukten. Förhållandet mellan jord och hav belyses även gällande andra europeiska folk och hur det väsentligt anknyter till de olika folkens uppgift i mänsklighetens väldiga helhet.

Beställ boken här

[hr]

LJUS, MÖRKER, FÄRG – Att måla transparent

Marita Karlsson

Det centrala i ljus-mörker-färgmåleriet är frågan om mörkrets och ljusets rörelse och hur färgen atmosfäriskt uppstår i detta spänningsfält. Att fråga efter färgens väsen förutsätter ett nytt tänkande. Det nya är en omställning i uppfattningen av det måleriska. Och att detta har en direkt koppling till människans tanke, känsla och vilja. Skiktmålning/Veil painting är ännu en ganska okänd målningsteknik.

Beställ boken här

 

 

 

[hr]

VÄGRÖJARE

Skribenterna i boken är Jutta Aminoff, Carita Kankkonen, Anders Kankkonen, Marita Karlsson, Lars Karlsson, Marit Lundström, Leif Lundström, Marjaana Nylund, Tage Nylund och Virve Weckström.

Mycket har skrivits om studentrevolutionen 1968, samt om vänsterrörelsen och feminismen på 1970-talet, men att det fanns flera andra alternativa rörelser, även i Finland, känner få till. Denna bok berättar om en grupp människor med olika bakgrund och yrken som samlades under 1970-talet i Västnyland och som ville kämpa för en ren miljö, för naturenlig odling och en helhetssyn på människan och naturen. De ville röja nya vägar. En målsättning nåddes då Mikaelskolan 1985 öppnades med två elever. I dag har skolan över 100 elever.

Beställ boken här

 

 

[hr]

FRÅN GREDELINT TILL PURPUR – när och fjärran

Marita Karlsson

Marita Karlsson ger korta ögonblicksskildringar från sin barndom och ungdom. Händelser som påverkat hennes måleri och intresse för ljus, skugga och färg.

ISBN: 978-91-633-9232-0, utgivningsår: 2012.

Provläs och beställ boken på blurb.com 

 

 

 

 

[hr]

TRANSPARENS

Marita Karlsson

Bok med bilder på Marita Karlssons målningar.

Provläs och beställ boken på blurb.com

 

 

Rulla till toppen