Helsingfors

Antroposofiska Sällskapet

Nylandsgatan 25 A 4

Karmagruppen: på Nylandsgatan tisdagar varannan vecka, ojämna veckor kl. 18:30-20.  Vi fortsätter med Rudolf Steiners karmiska föredrag V delen. Gruppen är tvåspråkig och välkomnar nya intresserade med. Kontaktpersoner Marina Reuter tfn 050 5997979 och Tuulikki Sarekoski tfn 050 4343432.

Besök hos medlemmar som inte har möjlighet att komma till Nylandsgatan fortsätter under våren.
Om du önskar få besök eller vill komma med på besök, vänligen kontakta Pia Teckenberg-Jansson, tfn: 0400 449550.

[hr]

Fria högskolan för andevetenskap

Klasstimmar för medlemmar i Högskolan för andevetenskap hålls på svenska och tyska.

På svenska, söndagar kl. 17.00.

Kontaktperson Pia Teckenberg-Jansson tfn 0400 449550.

På tyska, söndagar kl. 11.15.

Kontaktperson Anja Riska 0400 878 277.

[hr]

Barnträdgårdar och skolor

Steinerlekskolan Näckrosen Förskola, privat daghem, Resovägen 10, 00280 Helsingfors. Föreståndare: Eva-Lotta Svanbäck-Nietosvaara, tfn 050 3096786, forestandaren@nackrosen.fi, www.nackrosen.fi

Förskolan Skogsstjärnan. Resovägen 10, 00280 Helsingfors. Föreståndare Eeva Basdekis, tfn: 050 540 1920. https://www.steiner.fi/startsida/forskolan/

Lekskolan Gryningen Nya Borgåvägen 149, 00890 Helsingfors. Föreståndare: (09)877 7759, info@gryningen.fi, www.gryningen.fi

Steinerlekskolan Regnbågen Privat daghem, Finnbyvägen 3, 06100 Tolkis. Föreståndare: Karin Wadenström tfn 045 110 2226, lekskolan@regnbagen.fi, www.regnbagen.fi/

Rudolf Steinerskolan i Helsingfors. Lärkträdsvägen 6, 00270 Helsingfors.
Kontakt: Skolsekreterare Ann-Catrine Selenius, tfn: 09 477 7070. e-post: kansli.helsingfors@rudolfsteinerskolan.fi

Rulla till toppen