Helsingfors

HELSINGFORS, Nylandsgatan 25 A 4

Karmagruppen: träffas på Nylandsgatan tisdagar varannan vecka, jämna veckor med start den 8.1.2019  kl. 18.30 -20.30. Vi fortsätter med Rudolf Steiners V Karmaband. Gruppen är tvåspråkig och välkomnar nya intresserade med. Kontaktpersoner Marina Reuter tfn 050 5997979 och Tuulikki Sarekoski tfn 050 4343432.

Besök hos medlemmar som inte har möjlighet att komma till Nylandsgatan fortsätter under våren.
Om du önskar få besök eller vill komma med på besök, vänligen kontakta Pia Teckenberg-Jansson, tfn: 0400 449550.

 

FRIA HÖGSKOLAN FÖR ANDEVETENSKAP

Klasstimmar för medlemmar i Högskolan för andevetenskap hålls på svenska och tyska.
Kontaktperson för de svenska timmarna är Pia Teckenberg-Jansson tfn: 0400 449550 och för de tyska timmarna Anja Riska tfn 0400 878 277.