Välkommen till Antroposofiska Sällskapet i Finland

Ett stort tack till Parsifalgruppen i Vasa för Parsifalseminariet som ordnades i samband med gruppens 100-årsjubileum.
Ett stort tack också till de inbjudna festtalarna: forskaren Esa Ristilä som gav en bild av de första åren av antroposofi i Finland, prästen och parsifalforskaren Bjarne Edberg som talade om Parsifal och den moderna människans utvecklingsväg och musikern och prästen Pekka Asikainen som berättade om och framförde delar av Wagners opera Parsifal.

För den som djupare vill bekanta sig med ämnet rekommenderas Michael Debus bok, ”Parsifal – myten om den moderna människan”, som recenseras i tidningen Forum Antroposofi nr. 2/2018 (länk)