Välkommen till Antroposofiska Sällskapet i Finland

Planerade händelser under år 2022.

Klicka på bilden för att öppna broschyren. Minns att förstora den i det nedre högra hörnet. Då går den bättre att läsa.
Tryck Esc för att återgå. 

Anmälningar till seminariet sker på adressen toimisto@antropos.fi
             Vid betalning till Suomen Antroposofinen Liitto används referensnumret 16010
Rumsbokning sker på adressen info@havsvidden.com
På Havsviddens hemsida meddelas att alla rum är reserverade. Minns då att rummen är reserverade för seminariedeltagare, dvs för just dig. Det går alltså bra för dig att boka rum trots meddelandet.
De rumspriser som står i broschyren gäller för seminariedeltagarna De priser Havsvidden har lagt ut på hemsidan gäller övriga gäster.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9 – 11.9   Mikaeliseminarium på Åland, tillsammans med Suomen Antroposofinen Liitto.
Föreläsare: Peter Selg.

24.9.        Rudolf Steiners lidandes väg. Föredrag med Markku Maula kl. 15.00 i Helsingfors,                                  Nylandsgatan 25 A

20.11.       Allhelgonasammankomst kl 15.00, tillsammans med Juhlatoimikunta.
Helsingfors, Nylandsgatan 25 A

3.12.         Adventsfest kl. 15.00
Helsingfors, Nylandsgatan 25 A

14.1.2022 Det Allmänna antroposofiska sällskapets historia.
Föredrag med Markku Maula kl. 14.00 i Helsingfors, Nylandsgatan 25 A

HISTORISKA TILLBAKABLICKAR

Föredrag med Markku Maula den 23 oktober 2021. Sällskapets historia

Carin Reuters tal år 1974 vid invigningen av lägenheten Nylandsgatan 25 A

 

 

Vägar till Antroposofi

Samtal med Lars Karlsson 6.2.2021

Lasse Karlsson är präst i Kristensamfundet. Innan han utbildade sig till präst i Stuttgart verkade han länge inom försvarsmakten, också i FN- och Rödakorstjänst.

Lasse: Jag föddes under krigstiden, år 1943. Det enda jag kan minnas, som kan ses som kopplat till kriget, är ransoneringskorten som man klippte med sax. Man hade dem för att få smör och annat och jag minns att jag beundrat de gröna och bruna lapparna. Det här alltså i slutet av 1940-talet. Då man är i den här åldern märker man att kriget speglade mycket av det man hörde. Den förra generationen hade ju själv just kommit hem från kriget.
Läs hela samtalet HÄR

Gipsskulptur av Eva Gyldén.
Ägare: Antroposofiska Sällskapet.

Fotografi: Pia Teckenberg-Jansson