Välkommen till Antroposofiska Sällskapet i Finland

Medlemmarna i Antroposofiska Sällskapet – Suomen Antroposofinen Seura rf. kallas till årsmöte den 5 september kl 12.00. Mötet hålls på Nylandsgatan 25 A 4 i Helsingfors. 

Efter mötet är det möjligt att åka till Snellman-högskolan i Jollas för att närvara vid Eurytmiskolans avslutningsfest. Programmet med eurytmielevernas avslutningsprogram börjar kl. 17.00.

After image 2020

Den sista veckan i juli samlades sammanlagt åtta personer i fiskarbyn Jurmo belägen i Brändö kommun på nordöstra Åland. Att få uppleva det varma och vackra sommarvädret vid naturens barm och havets makter skapade en medveten kontakt med natur- och elementärkrafterna och bidrog till återhämtning av livskraften för deltagarna.

Den första dagen var en tankeställare; en tyst retreat på ett ytterskär i Bottenhavet. Att förflytta sig över vattnet till en öde ö, stanna upp fullständigt för att verkligen kunna iaktta vatten och vind, jord och solens värme.  En koncentrationsövning som talade till flera sinnen på en gång, ett försök att få världen att stanna genom att införliva sig i elementen i likhet med sälarna som vi på vägen till skäret såg ligga och sola sig på hällarna. En fullfylld upplevelse som är svår att fånga med ord men man vet av erfarenhet att man bär med sig (minst) många månader (kanske årtal) framåt!

Den andra dagen började med eutoni med Karlien Missinne, för de flesta av oss en ny upplevelseform av att känna balans/obalans och bli medveten om muskelspänning i sin kropp. Därefter ägnade vi oss åt växtbetraktelse ledd av Eeva-Liisa Pesonen. Det var enen och röllekan som vi övade oss i att göra närmare bekantskap med och verbalisera de iakttagelser som växterna väckte i oss i vår nära betraktelse. Som dagens tredje inslag hämtade Wilhelmina N. till diskussion innehåll från en av arbetsgrupperna i årets Vinterdagar, med hjälp av några ordpar på axeln attityd och ansvar eller eventuellt m.a.o. ’i sökandet av den Mikaeliska attityden’.

Den tredje dagen var summerande och framtidsinriktad.   På morgonen gjordes bildkonstövningar i blyerts och pastell tekniker med inspiration ur Christine Colognas bilder till själskalenderns aktuella veckospråk. Därefter tittade vi på växtvätskornas kemiska stigningsbilder och kom till en diskussion om konst och framtid. Hur kommer framtiden att se ut, vilka kommer de formande krafterna att bli? Att iaktta sympati och antipati i sig, speciellt fördomar, idka självuppfostran och ha tillit, hur skall vi skapa vår gemensamma framtid på bästa sätt?

Efter diskussionen övade vi att skapa tillsammans, arbeta till ett gemensamt mål i en social bildkonstövning med fettkritor.  I processen och slutresultatet kunde vi se att vi i övningen hade lyckats bygga en känsla av gemenskap.

Ett av retreatens mest positiva intryck, vid sidan av de starka sinnesförnimmelser naturen gav, var utan vidare deltagarnas heterogena åldersstuktur. Det fanns nämligen en över 50 års åldersskillnad mellan de yngsta och de äldsta deltagarna! Det upplevdes speciellt värdefullt och kraftgivande att kunna dela med sig och höra av andras upplevelser med en så stor variation i åldern.  Även språkliga fördomar lyckades vi övervinna och kom till mänsklighetens nivå (där kommunikation sker inte endast med språk).
Eventuellt kommer det i framtiden uppstå efterfrågan till en fjärde After Image där växtbetraktelsen så lämpligt nu hittade sin plats.

Kirsi & Wilhelmina