Välkommen till Antroposofiska Sällskapet i Finland

På grund av den ökade spridningen av Covid 19 är adventsfesten detta år tyvärr inhiberad.

Gipsskulptur av Eva Gyldén.
Ägare: Antroposofiska Sällskapet.

Fotografi: Pia Teckenberg-Jansson