Välkommen till Antroposofiska Sällskapet i Finland

Minnesfest för de avlidna

Lördagen den 17.10.2020 kl. 15.00-17.00
Nylandsgatan 25 A 4, 00120 Helsingfors

PROGRAM:
Gong: Pia Teckenberg-Jansson
Minnesord för de avlidna: Marja Mannaberg, Thomas Dahlström
Lyra: Pia Teckenberg-Jansson
Halleluja: eurytmist Wilhelm Appl
När dör människan? Lars Karlsson, präst i Kristensamfundet
Ordet fritt att minnas de avlidna: deltagarna i festen
Halleluja: Wilhelm Appl
Lyra: Pia Teckenberg-Jansson
Minnesord för de avlidna: Marja Mannaberg, Thomas Dahlström
Gong: Pia Teckenberg-Jansson

Kaffe- och teservering

VARMT VÄLKOMNA!

Arrangör: Antroposofiska sällskapet, Juhlatoimikunta och Kristensamfundet

Gipsskulptur av Eva Gyldén.
Ägare: Antroposofiska Sällskapet.

Fotografi: Pia Teckenberg-Jansson